Veluwe Verhuurt

Veluwe Verhuurt

werk

Op veel Veluwse vakantieparken worden huisjes, chalets en stacaravans van particuliere eigenaren te huur aangeboden aan toeristen die de Veluwe willen verkennen en ontdekken. Maar, hoe gaat dit ‘aan de achterkant’ in zijn werk? Ieder zoekt nu de eigen weg hierin en regelt zelf de boekingen, schoonmaak, sleuteloverdracht etcetera. Een wirwar van aanbod ontstaat voor de toerist die een huisje zoekt.

Zou het zinvol en haalbaar zijn om hier iets gezamenlijks voor te organiseren? Het concept ‘Veluwe Verhuurt’!

In opdracht van het programmabureau Vitale Vakantieparken heb ik samen met De Afdeling Onderzoek, Monica Wagenaar een haalbaarheidsonderzoek gedaan  De conclusie van het onderzoek luidt dat het concept zeker potentie heeft om verder bedrijfsmatig uit te rollen. De markt wordt uitgenodigd om hier mee aan de slag te gaan.

Coördinator vitale vakantieparken gemeente Putten

Coördinator vitale vakantieparken gemeente Putten

werk

Gemeente Putten werkt samen met 10 Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland aan de aanpak ‘Revitalisering vakantieparken’. Deze aanpak bestaat uit drie sporen, in het kort:
- economisch spoor: stimuleren van innovatie en ondernemerschap
- ruimtelijk spoor: letterlijk ruimte geven aan goede plannen in bestemmingsplannen
- openbare orde en veiligheid: misstanden op vakantieparken aanpakken
- sociaal: oplossingen ontwikkelen voor het niet-recreatief gebruik en de sociale problematiek die hier vaak achter zit.

Putten heeft tot 2018 heel actief handhavend opgetreden. De vraag was: hoe nu verder? Hoe stimuleer je het recreatief ondernemerschap, hoe werk je aan een aantrekkelijk recreatief landschap?

Mijn aanpak in Putten is gericht op: positieve energie in de samenwerking (door Dromenlab, inspiratietrip, toeristisch café), integrale wijze van werken introduceren bij de gemeente (collegiale samenwerking) en per vakantiepark tot afspraken gericht op ontwikkeling komen (in gesprek met ondernemers, laagdrempelig en open).

cialis 20 mg, cialis pris apotek sverige https://www.euro2000.org/kjope-cialis-online/

In de beginfase kwamen, door vertrek van de medewerker economie en toerisme er al snel een heel aantal andere taken op mijn bordje die ik met plezier op heb gepakt: nieuwe toeristische bewegwijzering, glasvezel buitengebied, klompenpaden, toeristisch investeringsfonds toerisme, camperplaatsen, gebiedsopgave Veluwe, afspraken reclamebelasting met ondernemers winkelgebied.

Coördinator vitale vakantieparken gemeente Epe

Coördinator vitale vakantieparken gemeente Epe

werk

Voor gemeente Epe heb ik het plan van aanpak voor de vitalisering van de vakantieparken opgesteld. Strategische keuzes heb ik voorgelegd aan het college van B&W en hier heb ik uitvoering aan gegeven. Deze functie heb ik in de periode 2020-2021 vervuld. Uitdaging was het vormgeven van een integrale werkwijze binnen de ambtelijke organisatie op het vlak van vakantieparken. Daarnaast heb ik het contact gelegd met de eigenaren van vakantieparken. Vragen en wensen die naar voren kwamen in deze parkgesprekken leidde ik door naar de juiste persoon binnen de organisatie en zorgde voor opvolging. In verschillende projecten is de samenwerking tussen gemeente en ondernemers versterkt: energietransitie, natuur op het park, toeristisch café over brandveiligheid. Door de gevolgen van corona, is ook veel tijd gaan zitten in het communiceren over de regels, steunmaatregelen en mogelijkheden voor de bedrijfsvoering.

Projectleider Zorgeloos op Vakantie

Projectleider Zorgeloos op Vakantie

werk

Met het project Zorgeloos op Vakantie werkt de gemeente Berg en Dal aan het toegankelijker maken van recreatieve en toeristische voorzieningen voor inwoners en bezoekers met een beperking. Het is een samenwerking in het Rijk van Nijmegen waar gemeente Berg en Dal trekker en voorloper is. In 2020 heb ik hier een slinger aan dit project gegeven.

Werkzaamheden waren:
- de realisatie van toegankelijke routes met ondernemers, terreinbeheerders en WMO-werkgroep;
- toegankelijke locaties voor verblijf in de Ongehinderd app, met toetsing door een keurmeester;
- organiseren van training Ongehinderd Gastvrij voor recreatieondernemers;
- realisatie van de website www.zorgeloosopvakantie.nl;
- een infogids in braille.

Visie toerisme Brummen

nieuws

Brummen Eerbeek sterk in verblijf

Gemeente Brummen en Visit Brummen Eerbeek hebben een nieuwe focus voor de komende jaren. Samen met bureau Beeldenstorm werkte ik het afgelopen jaar daaraan. Ons advies: uitstralen waar je altijd al goed in was én nog steeds goed in bent. En dat is verblijf. Daarbij Eerbeek en Brummen apart van elkaar kleuren als dorpen op de Veluwe. Eerbeek is verblijven in het bos. Brummen is verblijven in de sfeer van landgoederen en IJssel.

Lees hier  meer.

Brummen Eerbeek – sterk in verblijf

Brummen Eerbeek – sterk in verblijf

werk

In augustus 2015 is de stichting Visit Brummen Eerbeek opgericht. Doelen zijn: de bekendheid van gemeente Brummen te vergroten, gastheerschap vorm te geven en toeristische producten te ontwikkelen. Hiervoor krijgt zij subsidie van gemeente Brummen.

Na twee jaar is er al veel gedaan. Je kan zeggen dat de basis op orde is. De vraag rijst op: What next?

Samen met bureau Beeldenstorm én natuurlijk samen met de sector werkte ik een nieuwe strategie uit, getiteld: Brummen Eerbeek – sterk in verblijf. En zo komt de focus weer te liggen daar Brummen & Eerbeek altijd al goed in waren en nog steeds goed in zijn – in de verblijfsrecreatie.

viagra reseptfritt, female viagra, viagra apotek, viagra på nett, viagra online https://www.euro2000.org/kjope-viagra-online/

Brummen en Eerbeek worden niet meer als twee-eenheid gepresenteerd. De gast hecht niet aan gemeentegrenzen. Brummen en Eerbeek zijn beiden dorpen op de Veluwe met een eigen karakter.
• Brummen wordt qua sfeer vooral ingevuld door de kastelen, landgoederen, Hanzesteden en het IJsselgebied.
• Eerbeek heeft de focus op de Veluwe(zoom), de natuur en het bos. De verhalen over de sprengen en de papiermakerij geven verder kleur aan het verhaal van Eerbeek.

Meer lezen? Dit is het boekje: Brummen Eerbeek – Sterk in Verblijf

De strategie werken we uit in een actieprogramma.

Duwtje expert

Duwtje expert

werk

In 2017 heb ik een opleiding gedaan bij Duwtje, een organisatie voor gedragsverandering. Ik werd meegenomen in de psychologie van het gedrag van de mens. En in de methoden om een ‘duwtje’ te geven in de richting van gewenst gedrag. Heel boeiend & bruikbaar in mijn vakgebied dat om bezoekers/toeristen en hun gedrag draait.

De case met mijn collega-cursist was in opdracht van de Speeltuinbende. De Speeltuinbende is ontstaan uit de Stichting voor het gehandicapte kind. Doel van de Speeltuinbende is het bevorderen van samen spelen (dat kinderen met een beperking gewoon op een gelijkwaardige wijze mee kunnen spelen).

Vraag van de Speeltuinbende was ‘hoe zorgen we er voor dat meer speeltuinen beoordeeld worden of zij geschikt zijn om samen te spelen. De Speeltuinbende heeft/had een formulier, maar die werd erg weinig ingevuld. Dat vonden wij best logisch eigenlijk, want als je naar een speeltuin gaat, wil je spelen en niet een ‘saai’ formulier invullen.

Na uitgebreide analyse in gedrag en behoeften (van degene die potentieel een speeltuin beoordeelt) kwamen we tot een spelvorm waarmee spelenderwijs de speeltuin beoordeeld wordt. Een zelf in elkaar te knutselen kubus met opdrachten (geïnspireerd op de Coolblue dozen). De opdrachtgever was er erg blij mee!

De opleiding heb ik met succes afgerond en ik kan mezelf nu Duwtje expert noemen :-)

prototype Speeltuinbende 

Aan de slag met toerisme in Putten

nieuws

presentatie Dromenlab Putten

Een mooie nieuwe klus op de Veluwe: als ambtenaar bij gemeente Putten aan de slag met toerisme en economie. Vitale Vakantieparken, toeristische bewegwijzering, samenwerking met toeristische partners nieuwe elan inblazen door positieve sfeer te creëren en gezamenlijke boodschap van Putten te formuleren, actieplan toerisme, glasvezel, camperplaatsen en heel wat collegeadviezen voor oa reclamebelasting, participeren in Veluwe samenwerking en evenementen. Lees hier meer.

Praten met boeren

Praten met boeren

werk

Om te horen hoe melkveehouders denken over duurzame landbouw en omgang met de bodem gaf provincie Gelderland (programma Bodem en Ondergrond) opdracht voor het houden van interviews. Melkveehouders zijn cruciaal in het werken aan een gezonde bodem. Zij beheren het grootste deel van de grond in Gelderland. In hoeverre zijn zij gemotiveerd om tot een meer duurzame landbouw over te gaan? Een landbouw waarin de bodem de basis vormt van de bedrijfsvoering. Wat motiveert hen? Wat houdt hen tegen?

se puede comprar viagra sin receta en farmacias fisicas, viagra femenino, viagra generico en farmacias españolas, https://mifarmacia24.com/viagra/

Ik werkte hierin samen in een team; Walda Schenk, adviseur duurzame landbouw (en ex melkveehouder) en Bertus Hesselink, melkveehouder. Het was niet moeilijk 30 boeren te vinden die geïnterviewd wilden worden. Vaak hoorden we ‘fijn dat er nu met ons gepraat wordt in plaats van over ons’. Aan de keukentafel stroomden eerlijkheid en vertrouwen ons tegemoet. Een mooie basis voor gesprek. Over het bedrijf, de consument, duurzaamheid, bodem en zo meer.

30 boeren, 30 meningen. Wel komt een grote lijn uit de interviews naar voren. Het woud aan regelgeving, de (te) grote rol van de agroindustrie, de financiële nood, de afhankelijkheid van commerciële erfbetreders, het streven naar grondgebondenheid, en tegelijkertijd de oriëntatie op technische oplossingen, de wens tot samenwerking met natuurorganisaties, een onmachtig gevoel in relatie tot politiek en regelgeving en de zorgen over de toekomst van de boer. En bovenal: de passie voor het vak, de liefde voor de dieren

Met de resultaten uit dit project krijgt de provincie meer grip op de in te zetten beleids- of uitvoeringsmaatregelen om verandering in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. En daarmee het vliegwiel aan te slingeren: betere bodemvruchtbaarheid, betere waterkwaliteit, meer biodiversiteit, meer dierwelzijn, meer klimaatneutraal en meer inkomen voor de boer. De interviews zijn gehouden in de periode januari-mei 2017.

Meer lezen? Download het rapport 30 boeren 30 meningen.

Stokje masterplan Veluwezoom verder

Stokje masterplan Veluwezoom verder

nieuws

stokje-van Sylvie naar-elles-jonker

Ik heb het stokje voor de uitvoering van het Masterplan Toerisme Veluwezoom overgedragen aan Elles Jonker. Elles werkt als coördinator voor de Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom. De uitvoeringsagenda is leidraad, prioriteit ligt bij de verdere ontwikkeling van de online omgeving en het gastheerschap (storytelling!).