Brummen Eerbeek – sterk in verblijf

Brummen Eerbeek – sterk in verblijf

werk

In augustus 2015 is de stichting Visit Brummen Eerbeek opgericht. Doelen zijn: de bekendheid van gemeente Brummen te vergroten, gastheerschap vorm te geven en toeristische producten te ontwikkelen. Hiervoor krijgt zij subsidie van gemeente Brummen.

Na twee jaar is er al veel gedaan. Je kan zeggen dat de basis op orde is. De vraag rijst op: What next?

Samen met bureau Beeldenstorm én natuurlijk samen met de sector werkte ik een nieuwe strategie uit, getiteld: Brummen Eerbeek – sterk in verblijf. En zo komt de focus weer te liggen daar Brummen & Eerbeek altijd al goed in waren en nog steeds goed in zijn – in de verblijfsrecreatie.

viagra reseptfritt, female viagra, viagra apotek, viagra på nett, viagra online https://www.euro2000.org/kjope-viagra-online/

Brummen en Eerbeek worden niet meer als twee-eenheid gepresenteerd. De gast hecht niet aan gemeentegrenzen. Brummen en Eerbeek zijn beiden dorpen op de Veluwe met een eigen karakter.
• Brummen wordt qua sfeer vooral ingevuld door de kastelen, landgoederen, Hanzesteden en het IJsselgebied.
• Eerbeek heeft de focus op de Veluwe(zoom), de natuur en het bos. De verhalen over de sprengen en de papiermakerij geven verder kleur aan het verhaal van Eerbeek.

Meer lezen? Dit is het boekje: Brummen Eerbeek – Sterk in Verblijf

De strategie werken we uit in een actieprogramma.

Duwtje expert

Duwtje expert

werk

In 2017 heb ik een opleiding gedaan bij Duwtje, een organisatie voor gedragsverandering. Ik werd meegenomen in de psychologie van het gedrag van de mens. En in de methoden om een ‘duwtje’ te geven in de richting van gewenst gedrag. Heel boeiend & bruikbaar in mijn vakgebied dat om bezoekers/toeristen en hun gedrag draait.

De case met mijn collega-cursist was in opdracht van de Speeltuinbende. De Speeltuinbende is ontstaan uit de Stichting voor het gehandicapte kind. Doel van de Speeltuinbende is het bevorderen van samen spelen (dat kinderen met een beperking gewoon op een gelijkwaardige wijze mee kunnen spelen).

Vraag van de Speeltuinbende was ‘hoe zorgen we er voor dat meer speeltuinen beoordeeld worden of zij geschikt zijn om samen te spelen. De Speeltuinbende heeft/had een formulier, maar die werd erg weinig ingevuld. Dat vonden wij best logisch eigenlijk, want als je naar een speeltuin gaat, wil je spelen en niet een ‘saai’ formulier invullen.

Na uitgebreide analyse in gedrag en behoeften (van degene die potentieel een speeltuin beoordeelt) kwamen we tot een spelvorm waarmee spelenderwijs de speeltuin beoordeeld wordt. Een zelf in elkaar te knutselen kubus met opdrachten (geïnspireerd op de Coolblue dozen). De opdrachtgever was er erg blij mee!

De opleiding heb ik met succes afgerond en ik kan mezelf nu Duwtje expert noemen :-)

prototype Speeltuinbende 

ambtenaar toerisme in gemeente Putten

ambtenaar toerisme in gemeente Putten

werk

Gemeente Putten werkt samen met de Noordveluwse gemeenten aan de aanpak ‘Revitalisering vakantieparken’. Deze aanpak bestaat uit drie sporen, in het kort:
- economisch spoor: stimuleren van innovatie en ondernemerschap
- ruimtelijk spoor: letterlijk ruimte geven aan goede plannen in bestemmingsplannen
- openbare orde en veiligheid: misstanden op vakantieparken aanpakken

Putten heeft de afgelopen jaren heel actief handhavend opgetreden, ook voor het ruimtelijk spoor zijn beleidsregels opgesteld. Nu is de vraag hoe verder met de vakantieparken waarop gehandhaafd is? Ga je voor doorontwikkeling in de recreatieve branche, ga je voor sanering, hoe financier je dat? Hoe stimuleer je innovatie? Hoe trek je de gewenste nieuwe ondernemers aan?
Ik mag de komende tijd antwoorden geven op deze vragen, met de branche, met de gemeente. Met als resultaat een voorstel naar de raad.

cialis 20 mg, cialis pris apotek sverige https://www.euro2000.org/kjope-cialis-online/

Door vertrek van de medewerker economie en toerisme kwamen er al snel een heel aantal andere taken op mijn bordje die ik met plezier oppak: nieuwe toeristische bewegwijzering, glasvezel buitengebied, klompenpaden, toeristisch investeringsfonds toerisme, camperplaatsen, gebiedsopgave Veluwe, afspraken reclamebelasting met ondernemers winkelgebied, etc etc

Monique Schulten van Maandag heeft ons aan elkaar gekoppeld.

Praten met boeren

Praten met boeren

werk

Om te horen hoe melkveehouders denken over duurzame landbouw en omgang met de bodem gaf provincie Gelderland (programma Bodem en Ondergrond) opdracht voor het houden van interviews. Melkveehouders zijn cruciaal in het werken aan een gezonde bodem. Zij beheren het grootste deel van de grond in Gelderland. In hoeverre zijn zij gemotiveerd om tot een meer duurzame landbouw over te gaan? Een landbouw waarin de bodem de basis vormt van de bedrijfsvoering. Wat motiveert hen? Wat houdt hen tegen?

se puede comprar viagra sin receta en farmacias fisicas, viagra femenino, viagra generico en farmacias españolas, https://mifarmacia24.com/viagra/

Ik werkte hierin samen in een team; Walda Schenk, adviseur duurzame landbouw (en ex melkveehouder) en Bertus Hesselink, melkveehouder. Het was niet moeilijk 30 boeren te vinden die geïnterviewd wilden worden. Vaak hoorden we ‘fijn dat er nu met ons gepraat wordt in plaats van over ons’. Aan de keukentafel stroomden eerlijkheid en vertrouwen ons tegemoet. Een mooie basis voor gesprek. Over het bedrijf, de consument, duurzaamheid, bodem en zo meer.

30 boeren, 30 meningen. Wel komt een grote lijn uit de interviews naar voren. Het woud aan regelgeving, de (te) grote rol van de agroindustrie, de financiële nood, de afhankelijkheid van commerciële erfbetreders, het streven naar grondgebondenheid, en tegelijkertijd de oriëntatie op technische oplossingen, de wens tot samenwerking met natuurorganisaties, een onmachtig gevoel in relatie tot politiek en regelgeving en de zorgen over de toekomst van de boer. En bovenal: de passie voor het vak, de liefde voor de dieren

Met de resultaten uit dit project krijgt de provincie meer grip op de in te zetten beleids- of uitvoeringsmaatregelen om verandering in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. En daarmee het vliegwiel aan te slingeren: betere bodemvruchtbaarheid, betere waterkwaliteit, meer biodiversiteit, meer dierwelzijn, meer klimaatneutraal en meer inkomen voor de boer. De interviews zijn gehouden in de periode januari-mei 2017.

Meer lezen? Download het rapport 30 boeren 30 meningen.

Erfgoedacademie: erfgoed beleven!

Erfgoedacademie: erfgoed beleven!

werk

Een aantal keer per jaar draag ik bij aan het programma van de Erfgoedacademie. Voor erfgoedprofessionals geef ik dan een workshop over beleving van erfgoed met als leidraad: wat is jouw verhaal? Mooie uitkomsten waar de deelnemers ‘thuis’ op het werk weer verder mee kunnen.  Belangrijke lessen zijn: denk vanuit de gast/bezoeker, wees specifiek (wat is jouw USP), verras en werk vooral samen.

kamagra gel, kamagra 100mg, kamagra jelly, https://farmaciaespana247.com/comprar-kamagra-online/

Let op als je in de media ‘The Hague – Huijgens’ tegenkomt! De kiem is gelegd tijdens de workshop in fort Lent :-)

20161027_144450-workshop-wat-is-jouw-verhaal20161027_145422-workshop-wat-is-jouw-verhaal

Masterplan recreatie & toerisme Veluwezoom

Masterplan recreatie & toerisme Veluwezoom

werk

Het gaat al best goed met het toerisme in gemeente Rheden. Vele bezoekers weten de Veluwezoom te vinden, wandelen op de Posbank, wildspotten, met de pont over de IJssel, bezoek aan kasteel Middachten, op ontdekking bij de Spelerij-Uitvinderij. Het masterplan geeft antwoord op de vraag hoe er een ‘plus’ bereikt kan worden op het gebied van toerisme en recreatie in gemeente Rheden. Samen met ondernemers, natuurbeheerders, landgoederen, belangenorganisaties en bewoners geven we vorm aan dit plan. 

levitra 10 mg precio en farmacia, levitra generico opiniones, levitra 10 mg precio en farmacias, https://mifarmacia24.com/levitra/

Het Masterplan toerisme bestaat uit twee delen:
- Een meer strategisch deel waarin de ontwikkelingsrichting van de vrijetijdseconomie bepaald wordt. De opgaven voor het gebied worden uiteengezet & de strategie wordt bepaald hoe we aan de opgaven gaan werken.
- Uitvoeringsagenda. Hierin staan de concrete projecten en activiteiten. Op basis van de visie vindt selectie en prioritering plaats waar wel geld en aandacht heen gaat en waar niet. In de uitvoeringsagenda is ook aandacht voor de organisatie (wie gaat wat doen) & financiering (wie betaalt wat).

Het Masterplan recreatie & toerisme Veluwezoom is in september vastgesteld voor de gemeenteraad van Rheden. De organisatie van de uitvoering wordt nu op poten gezet samen met de partners in het recreatief-toeristische veld.

Route Antroposofisch Zutphen

Route Antroposofisch Zutphen

werk

Zutphen is het antroposofisch bolwerk van het oosten van Nederland. Daar moet meer over verteld worden, dacht ik. Met bijdrage van Ideefabriek Achterhoek en Binnenstadsmanagement Zutphen ontwikkel ik een fietsroute langs alle plekken in en om Zutphen die iets vertellen over de antroposofie in Zutphen. Zo voert de route langs de woning van huisarts Bos, de eerste antroposofische huisarts. Zijn vrouw begon de peuterspeelzaal in het souterrain, waarna zij vanuit de behoefte een kleine bibliotheek en uitleen van speelgoed begon. De biologisch dynamische winkel, de Vrije Scholen, de natuurspeelplek, de boekwinkel, de woonwijken, we komen overal langs.

modalert online, modalert dosage, buy modalert online, https://buyonlinemodafinil.com/modalert/

De route is onderdeel van 10 thematische routes die het verhaal van Zutphen vertellen. De wandel- en fietsroute langs de sporen van antroposofie in en rond Zutphen is goed opgepikt door de pers. Zo stond ik met een foto op de voorpagina van de regiokatern van de Stentor (best bijzonder!), is het opgenomen in het landelijke Antroposofie Magazine en verschillende lokale weekbladen. Hoop dat veel mensen de route gaan lopen & fietsen!

antroposofie.inddde-stentor

IJsselproducten

IJsselproducten

werk

De IJsselproducten zijn streekproducten nieuwe stijl. De IJsselproducten vertellen het verhaal van de IJsselstreek. Tradities, landschapskenmerken en gebruiken zijn door ontwerpers vertaald in zes IJsselproducten: Melksieraden, IJsseliconen, tafelkleed Horizont BPK.235646, herbarium, IJsselsteentjes en ‘t Noabord. De IJsselproducten zijn stuk voor stuk een must-have voor bezoekers en bewoners van de IJsselstreek.

De IJsselproducten zijn het resultaat van een ontwerpwedstrijd van IJsselID, een project dat op zoek ging naar de identiteit van de IJsselvallei. Want wat is het dat de IJssel tot de mooiste rivier van Nederland maakt? Is het haar geschiedenis, het uiterwaardenlandschap, de dijken, de steden en dorpen aan de oever? Of is het de cultuur, de mentaliteit van de mensen? IJsselID gaat op zoek naar die identiteit door het stimuleren van de ontwikkeling van vernieuwende streekproducten en culturele activiteiten.

Van de bijna 50 inzendingen voor de ontwerpwedstrijd zijn zes ontwerpen uitgekozen om door te ontwikkelen tot prototype (basis voor te verkopen product). Deze IJsselproducten zijn in 2014 gepresenteerd op de Dutch Design Week in Eindhoven. Ik heb afgelopen jaar een verkenning gedaan naar de kansen voor vermarkting van de producten. De conclusie is niet voor elk product hetzelfde:

* het Noabord en het tafelkleed Horizont zijn te koop via de webwinkel van Stichting IJsselhoeven. Deze producten worden in kleine oplagen steeds geproduceerd door de ontwerpers;

* de reproductie van de IJsselsteentjes, IJsseliconen en Herbarium (en ansichtkaarten) is pas lucratief bij grote(re) afname, er is geen voorfinanciering voorhanden. Interesse voor deze producten wordt in de gaten gehouden;

* de productiekosten van de melksieraden zijn te hoog gebleken om tot een reeële consumentenprijs te komen.

Hiernaast was er een expositie in erfgoedcentrum Het Rozet in Arnhem & tijdens het Monumentenweekend 2016 in De IJsselstroom in Zutphen.

Voor meer informatie over deze producten verwijzen we naar de website: www.ijsselproducten.nl.

herbarium    EoIJ tafelkleed Aliki van der Kruijs  ijsseliconen blouse Erwin vd Krogt2 uitsnede

Raad van Advies St IJssellandschap

Raad van Advies St IJssellandschap

werk

In augustus 2016 ben ik toegetreden als lid van de Raad van Advies van Stichting IJssellandschap. IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de Verenigde Gestichten’ beheert en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer.

phenq where to buy, does phenq work, phenq pills, https://www.sportzfuel.com/

Een aantal keer per jaar komt de Raad van Advies bijeen om een actueel onderwerp te bespreken. En natuurlijk ben ik paraat voor gevraagd en ongevraagd advies tussendoor. Tijdens de introductie werden de drie nieuwe leden door directeur Jaap Starkenburg rondgeleid over verschillende terreinen van Stichting IJssellandschap in de omgeving van Deventer. Met als kers op de taart: binnenkijken bij klooster Sion! De broeders zijn vertrokken naar Schier: kijktip:  http://www.npo.nl/de-terugkeer-van…/27-12-2015/RKK_1676990

sion-kijkje-binnension-scheerkastjes-broederssion-eetzaal-regterwijnkas-sionsion-ambachtshuisjes

Social media Noorderhaven Zutphen

Social media Noorderhaven Zutphen

werk

In opdracht van Heijmans doe ik de online communicatie voor het nieuwe woon-werkgebied Noorderhaven in Zutphen. Ik maak berichten en foto´s en onderhoud de contacten in het gebied. Ik zorg voor de korte lokale lijntjes naar de stad, personen en activiteiten. Door excursies te organiseren met een actieve groep lokale (hobby)fotografen worden op verschillende sociale media platforms foto’s van de ontwikkelingen verspreid & hou ik de contacten warm. Een unieke excursie was de rondgang door de gegraven haven voordat er water in stond. Dat maakt niemand ooit meer mee.

Kijk op facebook en twitter voor de berichten, interactie en natuurlijk voor foto´s van dit mooie project.