Spelen bij de fontein

Spelen bij de fontein

werk

foto Marco Barelds - spelen bij de fontein 30 april 2014

Dit voorjaar en zomer heb ik vanuit TIP|VVV Zutphen een aantal keer ‘spelen bij de fontein’ georganiseerd. Bekijk hier de beelden. Ouders kunnen lekker op een van de terrassen op de markt zitten, terwijl kinderen spelen met zwerfspeelgoed of spullen uit de Banjercaravan. Het was een groot succes; elke keer zijn er zeker wel 150 kinderen geweest om te spelen & alleen maar blije gezichten. Daar doe je het toch voor!

Actieplan toerisme Harderwijk

Actieplan toerisme Harderwijk

werk

Samen met de ondernemers in Harderwijk, toeristische organisaties en gemeente Harderwijk heb ik een actieplan toerisme opgesteld. Door inzet van de ‘visitor journey circle’ zorgen we er voor dat onze gasten zich welkom voelen in Harderwijk, een goede tijd beleven en dit doorvertellen aan familie en vrienden. Uit de acties hebben we een top 5 samengesteld: opschonen bebording, routing Dolfinarium, Harderwijk glossy, evenement+ en toeristische website. Vakmedia hebben aandacht besteedt aan het actieplan > > 
Gelijktijdig krijgt het verhaal van de stad vorm onder leiding van Bureau Beeldenstorm. Natuurlijk zorgen we voor een goede wisselwerking; nadenken over het verhaal & het uitvoeren van acties!

 

Beleidsmedewerker economie en toerisme bij gemeente Westerveld

Beleidsmedewerker economie en toerisme bij gemeente Westerveld

werk

Anderhalf jaar heb ik het team Recreatie, Toerisme en Economie van de gemeente Westerveld versterkt. Centraal stond het versterken van de toeristische samenwerking binnen de gemeente.

 

Werkveld toerisme:
- projectleiding toeristisch promotieplan
- opzet toeristisch investeringsfonds
- projectleiding ontwikkeling toeristische website
- gebiedspromotie, waaronder: ontwikkeling beeldmerk, organisatie gebiedssafari’s, arrangementen (kolonietour), overleg toeristische partners (lokaal en provinciaal), opzet verdienmodel, ontwikkeling bebording en vlaggen met beeldmerk. projectleiding campagneplan, samenwerking stimuleren ondernemers

werkveld economie:
- actualiseren uitvoeringsprogramma lokale economie
- beursdeelname bedrijvencontactdagen Drenthe (in 2012 eerste keer voor gemeente)
- mede-organiseren ondernemerscafé-ondernemersontbijt
- contacten onderhouden ondernemers/ondernemersverenigingen

-      advies vanuit economische invalshoek bij ruimtelijke procedures
-      advisering college en raad.

 

Verfraaiing buurtschap Agelo (bij Ootmarsum, Twente)

Verfraaiing buurtschap Agelo (bij Ootmarsum, Twente)

werk

Hoe maken we de entrees van de buurtschap duidelijker, hoe richten we het centrum in tot een fijne plek om te verblijven & we willen graag een lokaal ommetje kunnen maken. Met deze vragen kwam de werkgroep verfraaiing Agelo bij mij en collega Rob Aben landschapsarchitectuur. We hebben een aantal voorstellen gedaan, die heel enthousiast zijn ontvangen.
Een bijzondere plek in Groot Agelo is het landkruis op de es. Hier komen al honderden jaren de rijke boeren uit de omgeving (de 12 marken) samen om brood uit te delen aan de armen. Een groot aantal van de typisch twentse boerderijen van deze rijke boeren zijn nog te vinden. We hebben een voorstel voor een route gedaan, opgeluisterd met oude foto’s en verhalen.

Beleidsmedewerker toerisme, gemeente De Wolden

Beleidsmedewerker toerisme, gemeente De Wolden

werk

Tijdens het zwangerschapsverlof van de beleidsmedewerker toerisme ben ik ingevlogen om een aantal werkzaamheden over te nemen. Mijn focus ligt op het project “Ruinen, poort van het Dwingelderveld”. Opgave is om de gebiedsmarketing vorm te geven samen met ondernemers, bewoners, natuurorganisaties e.a. Wie is je gast? Hoe werk je samen aan productontwikkeling, Wat zet je in de etalage? En in welke etalage, nederland, marketing Drenthe, Het nationale park van Drenthe? We maken een projectplan die we voorleggen aan de regiegroep. Maar vooral: samen aan de slag!

Toeristisch coördinator TIP Zutphen

Toeristisch coördinator TIP Zutphen

werk

Het toeristisch informatiepunt (TIP) is opgezet door ondernemers en bewoners in gemeente Zutphen. Ik was één van de drie musketiers, naast de voorzitter van de stichting en degene die de ‘winkel’ draait.

Mijn taken waren:

  • productontwikkeling (architectuurroute, route antroposofie, winkelgids, spelen bij de fontein);
  • samenwerking versterken lokaal met ondernemers;
  • samenwerking met regionale marketingclubs;
  • online communicatie(social media).

Af en toe was ik gastvrouw in de TIP, het geeft erg veel voldoening en energie om toeristen wegwijs te maken in de stad, te tippen over de to-do’s, eettips te geven en soms ook een overnachtingsadres te regelen.

Na flink lobbywerk bij gemeente Zutphen voor cofinanciering, is de TIP overgegaan in handen van de Stichting Promotie Zutphen. Daarmee is een einde gekomen aan mijn initiërende rol.

Film voor en door jongeren

Film voor en door jongeren

werk
Voor Stichting IJsselhoeven heb ik samen met een aantal jongeren van de Vrije School Zutphen een tweetal jeugdfilms gemaakt. ‘Kijk uit de IJssel!’ en ‘Op Slot’. Met financiering van Provincie Overijssel, het Prins Bernard Cultuurfonds en gemeente Olst-Wijhe is dit project mogelijk gemaakt. De films maken onderdeel uit van lespakketen over de IJssel/IJsselhoeven voor basis- en voortgezet onderwijs. De leskisten zijn af te nemen bij Stichting IJsselhoeven of via de cultuurmakelaars in de regio.

De film ‘Kijk uit de IJssel’ nodigt kids onder de 10 uit om zelf op ontdekkingsreis te gaan in de natuur om hen heen. In de film ‘Op slot’ verandert een avondje bank hangen in een spannende speurtocht door een IJsselhoeve, een oude grote boerderij langs de rivier de IJssel. Jongeren worden uitgedaagd om en eigen film te maken waarbij hun eigen omgeving centraal staat of het decor vormt.

Begeleiding in planologische procedures

Begeleiding in planologische procedures

werk

Tot 2013 heb ik voor verschillende opdrachtgevers ruimtelijke procedures begeleid. Dat betekende meestal: overleg met gemeente, schrijven ruimtelijke onderbouwing, uitzetten onderzoeken, overleg met jurist & tekenaar voor de verbeelding, beantwoording zienswijzen/bezwaren. In één geval ben ik (helaas) bij Raad van State geweest.

  • Recreatiepark Landgoed Het Timmerholt
  • Boothuis KNRM Bataviahaven, Lelystad
  • Zorginstelling Nijmegen
  • Melkveehouder in provincie Groningen
  • B&B en recreatieappartementen op een boerenerf, Dalfsen.
Rood voor Rood & VAB Olst-Wijhe

Rood voor Rood & VAB Olst-Wijhe

werk

Gedurende een jaar (2008-2009) werkte ik een aantal dagen in de week bij gemeente Olst-Wijhe op de vakgroep ruimtelijke ordening. Gemeente Olst-Wijhe is een kleine plattelandsgemeente aan de IJssel tussen de steden Deventer en Zwolle.
Ik behandelde aanvragen voor deelname aan de ‘rood voor rood regeling’ en het VAB-beleid. De trajecten begeleidde ik van begin tot eind, dus van de eerste oriënterende gesprekken tot en met het voeren van de ruimtelijke procedure. Ook heb ik een evaluatie en vervolgens actualisatie van het beleid uitgevoerd.

De rood voor rood regeling biedt de mogelijkheid om een bouwkavel in het buitengebied te realiseren in ruil voor de minimale sloop van 850 m2 aan stallen (landschapsontsierende bebouwing). Het hoofddoel voor de gemeente is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied.
Het VAB-beleid geeft mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Dat is de voormalige agrarische bedrijfswoning en/of de schuren die hun agrarische functie verloren hebben. Hergebruik is bijvoorbeeld het geschikt maken van de bebouwing voor (dubbele) bewoning, een kantoorruimte in een schuur realiseren of het verbouwen van een schuur tot vakantieverblijf.