Actieplan toerisme Harderwijk

Actieplan toerisme Harderwijk

Samen met de ondernemers in Harderwijk, toeristische organisaties en gemeente Harderwijk heb ik een actieplan toerisme opgesteld. Door inzet van de ‘visitor journey circle’ zorgen we er voor dat onze gasten zich welkom voelen in Harderwijk, een goede tijd beleven en dit doorvertellen aan familie en vrienden. Uit de acties hebben we een top 5 samengesteld: opschonen bebording, routing Dolfinarium, Harderwijk glossy, evenement+ en toeristische website. Vakmedia hebben aandacht besteedt aan het actieplan > > 
Gelijktijdig krijgt het verhaal van de stad vorm onder leiding van Bureau Beeldenstorm. Natuurlijk zorgen we voor een goede wisselwerking; nadenken over het verhaal & het uitvoeren van acties!

 

werk