Beleidsmedewerker economie en toerisme bij gemeente Westerveld

Beleidsmedewerker economie en toerisme bij gemeente Westerveld

Anderhalf jaar heb ik het team Recreatie, Toerisme en Economie van de gemeente Westerveld versterkt. Centraal stond het versterken van de toeristische samenwerking binnen de gemeente.

 

Werkveld toerisme:
- projectleiding toeristisch promotieplan
- opzet toeristisch investeringsfonds
- projectleiding ontwikkeling toeristische website
- gebiedspromotie, waaronder: ontwikkeling beeldmerk, organisatie gebiedssafari’s, arrangementen (kolonietour), overleg toeristische partners (lokaal en provinciaal), opzet verdienmodel, ontwikkeling bebording en vlaggen met beeldmerk. projectleiding campagneplan, samenwerking stimuleren ondernemers

werkveld economie:
- actualiseren uitvoeringsprogramma lokale economie
- beursdeelname bedrijvencontactdagen Drenthe (in 2012 eerste keer voor gemeente)
- mede-organiseren ondernemerscafé-ondernemersontbijt
- contacten onderhouden ondernemers/ondernemersverenigingen

-      advies vanuit economische invalshoek bij ruimtelijke procedures
-      advisering college en raad.

 

werk