Coördinator vitale vakantieparken gemeente Epe

Coördinator vitale vakantieparken gemeente Epe

Voor gemeente Epe heb ik het plan van aanpak voor de vitalisering van de vakantieparken opgesteld. Strategische keuzes heb ik voorgelegd aan het college van B&W en hier heb ik uitvoering aan gegeven. Deze functie heb ik in de periode 2020-2021 vervuld. Uitdaging was het vormgeven van een integrale werkwijze binnen de ambtelijke organisatie op het vlak van vakantieparken. Daarnaast heb ik het contact gelegd met de eigenaren van vakantieparken. Vragen en wensen die naar voren kwamen in deze parkgesprekken leidde ik door naar de juiste persoon binnen de organisatie en zorgde voor opvolging. In verschillende projecten is de samenwerking tussen gemeente en ondernemers versterkt: energietransitie, natuur op het park, toeristisch café over brandveiligheid. Door de gevolgen van corona, is ook veel tijd gaan zitten in het communiceren over de regels, steunmaatregelen en mogelijkheden voor de bedrijfsvoering.

werk