IJsselproducten

IJsselproducten

De IJsselproducten zijn streekproducten nieuwe stijl. De IJsselproducten vertellen het verhaal van de IJsselstreek. Tradities, landschapskenmerken en gebruiken zijn door ontwerpers vertaald in zes IJsselproducten: Melksieraden, IJsseliconen, tafelkleed Horizont BPK.235646, herbarium, IJsselsteentjes en ‘t Noabord. De IJsselproducten zijn stuk voor stuk een must-have voor bezoekers en bewoners van de IJsselstreek.

De IJsselproducten zijn het resultaat van een ontwerpwedstrijd van IJsselID, een project dat op zoek ging naar de identiteit van de IJsselvallei. Want wat is het dat de IJssel tot de mooiste rivier van Nederland maakt? Is het haar geschiedenis, het uiterwaardenlandschap, de dijken, de steden en dorpen aan de oever? Of is het de cultuur, de mentaliteit van de mensen? IJsselID gaat op zoek naar die identiteit door het stimuleren van de ontwikkeling van vernieuwende streekproducten en culturele activiteiten.

Van de bijna 50 inzendingen voor de ontwerpwedstrijd zijn zes ontwerpen uitgekozen om door te ontwikkelen tot prototype (basis voor te verkopen product). Deze IJsselproducten zijn in 2014 gepresenteerd op de Dutch Design Week in Eindhoven. Ik heb afgelopen jaar een verkenning gedaan naar de kansen voor vermarkting van de producten. De conclusie is niet voor elk product hetzelfde:

* het Noabord en het tafelkleed Horizont zijn te koop via de webwinkel van Stichting IJsselhoeven. Deze producten worden in kleine oplagen steeds geproduceerd door de ontwerpers;

* de reproductie van de IJsselsteentjes, IJsseliconen en Herbarium (en ansichtkaarten) is pas lucratief bij grote(re) afname, er is geen voorfinanciering voorhanden. Interesse voor deze producten wordt in de gaten gehouden;

* de productiekosten van de melksieraden zijn te hoog gebleken om tot een reeële consumentenprijs te komen.

Hiernaast was er een expositie in erfgoedcentrum Het Rozet in Arnhem & tijdens het Monumentenweekend 2016 in De IJsselstroom in Zutphen.

Voor meer informatie over deze producten verwijzen we naar de website: www.ijsselproducten.nl.

herbarium    EoIJ tafelkleed Aliki van der Kruijs  ijsseliconen blouse Erwin vd Krogt2 uitsnede

werk