Praten met boeren

Praten met boeren

Om te horen hoe melkveehouders denken over duurzame landbouw en omgang met de bodem gaf provincie Gelderland (programma Bodem en Ondergrond) opdracht voor het houden van interviews. Melkveehouders zijn cruciaal in het werken aan een gezonde bodem. Zij beheren het grootste deel van de grond in Gelderland. In hoeverre zijn zij gemotiveerd om tot een meer duurzame landbouw over te gaan? Een landbouw waarin de bodem de basis vormt van de bedrijfsvoering. Wat motiveert hen? Wat houdt hen tegen?

se puede comprar viagra sin receta en farmacias fisicas, viagra femenino, viagra generico en farmacias españolas, https://mifarmacia24.com/viagra/

Ik werkte hierin samen in een team; Walda Schenk, adviseur duurzame landbouw (en ex melkveehouder) en Bertus Hesselink, melkveehouder. Het was niet moeilijk 30 boeren te vinden die geïnterviewd wilden worden. Vaak hoorden we ‘fijn dat er nu met ons gepraat wordt in plaats van over ons’. Aan de keukentafel stroomden eerlijkheid en vertrouwen ons tegemoet. Een mooie basis voor gesprek. Over het bedrijf, de consument, duurzaamheid, bodem en zo meer.

30 boeren, 30 meningen. Wel komt een grote lijn uit de interviews naar voren. Het woud aan regelgeving, de (te) grote rol van de agroindustrie, de financiële nood, de afhankelijkheid van commerciële erfbetreders, het streven naar grondgebondenheid, en tegelijkertijd de oriëntatie op technische oplossingen, de wens tot samenwerking met natuurorganisaties, een onmachtig gevoel in relatie tot politiek en regelgeving en de zorgen over de toekomst van de boer. En bovenal: de passie voor het vak, de liefde voor de dieren

Met de resultaten uit dit project krijgt de provincie meer grip op de in te zetten beleids- of uitvoeringsmaatregelen om verandering in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. En daarmee het vliegwiel aan te slingeren: betere bodemvruchtbaarheid, betere waterkwaliteit, meer biodiversiteit, meer dierwelzijn, meer klimaatneutraal en meer inkomen voor de boer. De interviews zijn gehouden in de periode januari-mei 2017.

Meer lezen? Download het rapport 30 boeren 30 meningen.

werk