Publieksprijs archeologie – jurylid

Publieksprijs archeologie – jurylid

In 2015 mocht ik deel uit maken van de jury voor de Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie. Een prijs die door de Stichting Archeologie en Publiek toegekend wordt aan het project dat het beste inspeelt op de presentatie van archeologie en het vertalen en verbeelden daarvan richting het publiek.

Ik zag veel mooie projecten voorbijkomen. Mijn speciale aandacht ging naar de projecten waarbij bewoners en belangstellenden mochten meegraven bij archeologische opgravingen. Prachtig hoe zo de archeologie en de verhalen die daarbij horen dichtbij de mensen komt. Zo werden bij een opgraving bij een gemaal vele en vele schoenzolen gevonden. Archeologisch niet zo interessant, maar voor het verhaal van de plek wel: hier stond een schoenenfabriek. In Nijmegen werd meegegraven bij een stukje van de Limes, resten van het Romeinse Rijk.

De Tijdtrap in de Markthal, Rotterdam heeft de prijs gewonnen, vanwege het toegankelijk maken van de verre geschiedenis voor een breed publiek (het winkelend publiek).

werk