Rood voor Rood & VAB Olst-Wijhe

Rood voor Rood & VAB Olst-Wijhe

Gedurende een jaar (2008-2009) werkte ik een aantal dagen in de week bij gemeente Olst-Wijhe op de vakgroep ruimtelijke ordening. Gemeente Olst-Wijhe is een kleine plattelandsgemeente aan de IJssel tussen de steden Deventer en Zwolle.
Ik behandelde aanvragen voor deelname aan de ‘rood voor rood regeling’ en het VAB-beleid. De trajecten begeleidde ik van begin tot eind, dus van de eerste oriënterende gesprekken tot en met het voeren van de ruimtelijke procedure. Ook heb ik een evaluatie en vervolgens actualisatie van het beleid uitgevoerd.

De rood voor rood regeling biedt de mogelijkheid om een bouwkavel in het buitengebied te realiseren in ruil voor de minimale sloop van 850 m2 aan stallen (landschapsontsierende bebouwing). Het hoofddoel voor de gemeente is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied.
Het VAB-beleid geeft mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Dat is de voormalige agrarische bedrijfswoning en/of de schuren die hun agrarische functie verloren hebben. Hergebruik is bijvoorbeeld het geschikt maken van de bebouwing voor (dubbele) bewoning, een kantoorruimte in een schuur realiseren of het verbouwen van een schuur tot vakantieverblijf.

werk