Lesbrieven IJsselhoeven

Lesbrieven IJsselhoeven

In opdracht van Stichting IJsselhoeven doe ik de projectleiding en inhoudelijke begeleiding van de ontwikkeling van lesbrieven. Het idee hiervan is om het enthousiasme over de IJsselhoeven, de IJssel, de natuur en het erfgoed (kortom de eigen woonomgeving) aan te wakkeren. En dit op een speelse, interactieve en prikkelende wijze.

De lesbrieven zijn:

  • ‘De koffer van Mina?’ (koekist) voor de onderbouw (groep 1, 2 en 3). Deze voorliggende lesbrief gaat over het leven en de gebruiken op de boerderij.
  • ‘Kijk uit! De IJssel’ voor de middenbouw (groep 5 en 6). Deze lesbrief  gaat over het landschap waarin de IJsselhoeven staan.
  • ‘De Stille boerderij’ voor de bovenbouw (groep 7 en 8). Een lesbrief bestaande uit een maquette waarin de inrichting van het erf centraal staat, zowel in het verleden als in het hier en nu.
  • `In to the wild´voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd om hun verhaal te vertellen over de eigen woonomgeving door middel van onderzoek, interviews en creativiteit.

De lesbrieven zijn af te nemen via de webwinkel van Stichting IJsselhoeven of via de lokale cultuurmakelaars.

werk