Toeristisch coördinator TIP Zutphen

Toeristisch coördinator TIP Zutphen

Het toeristisch informatiepunt (TIP) is opgezet door ondernemers en bewoners in gemeente Zutphen. Ik was één van de drie musketiers, naast de voorzitter van de stichting en degene die de ‘winkel’ draait.

Mijn taken waren:

  • productontwikkeling (architectuurroute, route antroposofie, winkelgids, spelen bij de fontein);
  • samenwerking versterken lokaal met ondernemers;
  • samenwerking met regionale marketingclubs;
  • online communicatie(social media).

Af en toe was ik gastvrouw in de TIP, het geeft erg veel voldoening en energie om toeristen wegwijs te maken in de stad, te tippen over de to-do’s, eettips te geven en soms ook een overnachtingsadres te regelen.

Na flink lobbywerk bij gemeente Zutphen voor cofinanciering, is de TIP overgegaan in handen van de Stichting Promotie Zutphen. Daarmee is een einde gekomen aan mijn initiërende rol.

werk